Publications

Objavljen rad u publikaciji A View of Art from of the Perspective of Education and Policies (2022) – Josipa Alviž

Suradnica na projektu dr. sc Josipa Alviž objavila je rad u monografiji A View of Art from of the Perspective of Education and Policies (Hamburg, Verlag Dr. Kovač, 2022, str. 13-34, urednice Marijana Županić Benič, Jerneja Herzog), pod naslovom Classification of internet resources and digital media used for teaching visual arts and art subjects in secondary schools.

Cjelovit rad dostupan je OVDJE


Objavljeni tekstovi u Zborniku znanstveno-stručnog skupa 140 godina podučavanja povijesti umjetnosti na Sveučilištu u Zagrebu – Josipa Alviž, Dragan Damjanović, Frano Dulibić, Jasmina Nestić

Zbornik znanstveno-stručnog skupa 140 godina podučavanja povijesti umjetnosti na Sveučilištu u Zagrebu, (ur.) Dubravka Botica, Miljenko Jurković, Zagreb: FFPress, 2022. [ISBN: 978-953-175-859-8]

U Zborniku znanstveno-stručnog skupa 140 godina podučavanja povijesti umjetnosti na Sveučilištu u Zagrebu, održanoga 2018. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, tekstove su objavili voditelj projekta i suradnici: prof. dr. sc. Dragan Damjanović tekst pod naslovom Na tragu Rudolfa Eitelbergera – Biskup Strossmayer i osnivanje Stolice za poviest umjetnosti i klasičnu umjetničku arkeologiju na Mudroslovnome fakultetu u Zagrebu, prof. dr. sc. Frano Dulibić tekst  Nastava povijesti umjetnosti na Sveučilištu u Zagrebu – nekoć, danas, sutra – u povodu 140. godišnjice (u koautorstvu s prof. dr. sc. Miljenkom Jurkovićem), doc. dr. sc. Josipa Alviž tekst Učenje i podučavanje povijesti umjetnosti
u digitalno doba i doc. dr. sc. Jasmina Nestić tekst Povijest metodičke izobrazbe na Odsjeku za povijest umjetnosti i poveznice s nastavom Likovne umjetnosti u hrvatskom srednjoškolskom obrazovanju.

Tekstovi su dostupni na sljedećim poveznicama: https://www.academia.edu/96328422/Nastava_povijesti_umjetnosti_na_Sveu%C4%8Dili%C5%A1tu_u_Zagrebu_neko%C4%87_danas_sutra_u_povodu_140_godi%C5%A1njice
https://www.academia.edu/97160203/Povijest_metodi%C4%8Dke_izobrazbe_na_Odsjeku_za_povijest_umjetnosti_i_poveznice_s_nastavom_Likovne_umjetnosti_u_hrvatskom_srednjo%C5%A1kolskom_obrazovanju_History_of_teacher_education_at_the_Department_of_Art_History_and_relations_to_teaching_Visual_arts_in_Croatian_secondary_education_


Objavljen članak u časopisu Život umjetnosti – Ivan Kokeza, Dragan Damjanović

Suradnik na projektu, dr. sc. Ivan Kokeza i voditelj projekta, prof. dr. sc. Dragan Damjanović objavili su znanstveni rad pod naslovom Ljudevit Gaj, Karel Svoboda, ilustracije Dogodovštine Ilirije Velike i počeci historijskog slikarstva u Hrvatskoj u časopisu Život umjetnosti.

Život umjetnosti, 110 (2022), 24-43
doi:10.31664/zu.2022.110.02

Cjeloviti tekst rada može se naći na poveznici:
https://www.academia.edu/98030060/Ljudevit_Gaj_Karel_Svoboda_ilustracije_Dogodov%C5%A1tine_Ilirije_Velike_i_po%C4%8Deci_historijskog_slikarstva_u_Hrvatskoj_Ljudevit_Gaj_Karel_Svoboda_Illustrations_Made_for_The_History_of_Illyria_the_Great_and_the_Beginnings_of_Historical_Painting_in_Croatia_%C5%BDivot_umjetnosti_110_2022_24_43


Objavljen članak u časopisu Radovi Instituta za povijest umjetnosti – Dragan Damjanović sa suradnicima Marijom Premužić Ančić i Azrom Suljić

Voditelj projekta, prof. dr. sc. Dragan Damjanović s Marijom Premužić Ančić i Azrom Suljić objavio je znanstveni rad pod naslovom Mrtvačnica zagrebačkog groblja Mirogoj u časopisu Radovi Instituta za povijest umjetnosti.

Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 46 (2022), 109-128
doi:https://.org/10.31664/ripu.2022.46.08

Cjeloviti tekst rada može se naći na poveznici: https://www.academia.edu/100370257/Mrtva%C4%8Dnica_zagreba%C4%8Dkog_groblja_Mirogoj_The_Mortuary_of_the_Mirogoj_Cemetery_in_Zagreb_Radovi_Instituta_za_povijest_umjetnosti_46_2022_109_128


Objavljen članak u zborniku radova Participatory Practices in Art and Cultural Heritage – Learning Through and from Collaboration – Željka Miklošević

Suradnica na projektu, doc. dr.sc. Željka Miklošević objavila je znanstveni rad pod naslovom Effecting Social Change through Participative Mediation u zborniku radova Practices in Art and Cultural Heritage – Learning Through and from Collaboration koji su uredili Christoph Rausch, Ruth Benschop,  Emilie Sitzia i Vivian van Saaze. Heidelberg: Springer International Publishing AG, 2022. str. 109-123 doi:10.1007/978-3-031-05694-9_9


Objavljen članak u zborniku Everyday Socialism: Promises, Realities and Strategies pod nazivom Tactics of a New Society: Housing Culture in New Zagreb – Patricia Počanić, Marija Perkec

Suradnica na projektu, asist. Patricia Počanić, s kolegicom Marijom Perkec, objavila je članak u zborniku Everyday Socialism: Promises, Realities and Strategies (Sofia, Prof. Marin Drinov Publishing House of Bulgarian Academy of Sciences, 2022. str. 123–149, urednici Ana Luleva, Ivanka Petrova, Petar Petrov, Svetla Kazalarska, Zlatina Bogdanova, Yana Yancheva) pod nazivom Tactics of a New Society: Housing Culture in New Zagreb.


Objavljen članak u časopisu Život umjetnosti (vol. 110, br. 1, 2022.) pod nazivom Između ideje i realizacije: prilog poznavanju umjetničkih djela u interijeru Zgrade društveno-političkih organizacija — Kockice – Patricia Počanić

Suradnica na projektu asist. Patricia Počanić objavila je članak u časopisu Život umjetnosti (vol. 110, br. 1, 2022., str. 106–129) pod nazivom Između ideje i realizacije: prilog poznavanju umjetničkih djela u interijeru Zgrade društveno-političkih organizacija — Kockice.

https://hrcak.srce.hr/clanak/426884


Objavljen tekst u knjizi Fragmenti dizajnerske povijesti. Dokumenti · 2. dio pod nazivom Novi standard – Studio za industrijsko oblikovanje i suvremeno stanovanje 1950-ih – Lovorka Magaš Bilandžić i Patricia Počanić

Suradnice projekta izv. prof. dr. sc. Lovorka Magaš Bilandžić i asist. Patricia Počanić objavile su tekst u knjizi Fragmenti dizajnerske povijesti. Dokumenti · 2. dio (Zagreb, Hrvatsko dizajnersko društvo, 2022., str. 42–61, urednik Marko Golub) pod nazivom Novi standard – Studio za industrijsko oblikovanje i suvremeno stanovanje.

Više o tekstu možete pogledati OVDJE.


Objavljen tekst u katalogu izložbe Ratko Petrić. Retrospektiva: Baciti istinu u lice! / Retrospective: Make Them Face the Truth! pod nazivom BOOM! Grafički dizajn Ratka Petrića – Lovorka Magaš Bilandžić

Suradnica projekta izv. prof. dr. sc. Lovorka Magaš Bilandžić objavila je tekst u katalogu izložbe Ratko Petrić. Retrospektiva: Baciti istinu u lice! / Retrospective: Make Them Face the Truth! (Zagreb, Muzej suvremene umjetnosti; Zadar: Narodni muzej Zadar, 2021., str. 159–213, urednica Nataša Ivančević) pod nazivom BOOM! Grafički dizajn Ratka Petrića.

Tekst je dostupan OVDJE.


Objavljen članak u zborniku Pedeset godina Svjetskog festivala animiranog filma – Animafest Zagreb 1972-2022 pod nazivom Arhitektura i animirani film – Zagreb i Animafest Dragan Damjanović i Patricia Počanić

Voditelj projekta, prof. dr. sc. Dragan Damjanović i suradnica na projektu, asist. Patricia Počanić objavili su članak u zborniku Pedeset godina Svjetskog festivala animiranog filma – Animafest Zagreb 1972-2022 (Zagreb, Hulahop d.o.o., 2022., str. 128-147, urednici Margit (Buba) Antauer, Nikica Gilić, Daniel Šuljić, Paola Orlić, Silvestar Mileta) pod nazivom Arhitektura i animirani film – Zagreb i Animafest.


Objavljen članak u zborniku posvećenom uglednom mađarskom povjesničaru arhitekture 19. stoljeća Józsefu Sisi ( A haza építőkövei – Tanulmányok a 19. századi építészet köréből Sisa József tiszteletére), pod nazivom Architecture of Historicist Hotels in Continental Croatia  – Dragan Damjanović

Dr. sc. Dragan Damjanović objavio je članak Architecture of Historicist Hotels in Continental Croatia u zborniku A haza építőkövei – Tanulmányok a 19. századi építészet köréből Sisa József tiszteletére (Budimpešta: Bölcsészettudományi KK. – ELKH, 2022., str. 441-451, urednici Péter Farbaky i Lilla Farbakyné Deklava)

Više informacija o članku možete pogledati OVDJE.


Objavljen članak u zborniku HAZU-a o izazovima obnove Zagreba nakon potresa (Obnova povijesnog središta Zagreba nakon potresa – pristup, problemi i perspektive)  – Dragan Damjanović

Dr. sc. Dragan Damjanović objavio je članak Potresi 1880. i 2020., obnova grada, urbani razvoj i arhitektonska baština Zagreba, komparativna analiza u zborniku Obnova povijesnog središta Zagreba nakon potresa – pristup, problemi i perspektive (Zagreb: HAZU, Razred za likovne umjetnosti Znanstveno vijeće za arhitekturu, urbanizam i uređenje prostora, 2022. str. 17-31, urednici Branko Kincl i Zlatko Karač)

Više o članku možete pogledati OVDJE.


Objavljen članak u zborniku o Vlahi Bukovcu Korijeni i krila: Vlaho Bukovac u Zagrebu, Cavtatu i Beču, 1893.-1903. – Dragan Damjanović u suradnji s Iskrom Iveljić

Prof. dr. sc. Iskra Iveljić i prof. dr. sc. Dragan Damjanović objavili su članak Vlaho Bukovac u Zagrebu kraja 19. stoljeća – naručitelji i djela u zborniku Korijeni i krila: Vlaho Bukovac u Zagrebu, Cavtatu i Beču, 1893.-1903. (Zagreb: Galerija Klovićevi dvori, 2022. str. 117-151, urednici Petra Vugrinec, Iva Sudec Andreis i Irena Kraševac)

Više o članku možete pogledati OVDJE.


Objavljen članak u časopisu Museum History Journal (vol. 15, br. 1, 2022.), pod nazivom Representing the capital of a nation: Zagreb City Museum between Austria-Hungary and Yugoslavia (1907–1925)Dragan Damjanović,  Željka Miklošević i Patricia Počanić

Voditelj projekta, prof. dr. sc. Dragan Damjanović i suradnice na projektu, doc. dr. sc. Željka Miklošević i asist. Patricia Počanić objavili su članak u časopisu Museum History Journal (vol. 15, br. 1, 2022.), pod nazivom Representing the capital of a nation: Zagreb City Museum between Austria-Hungary and Yugoslavia (1907–1925).
https://www.tandfonline.com/eprint/YKNVPTTTHQSB9M56TMFB/full?target=10.1080/19369816.2022.2042105


Objavljen članak u časopisu Peristil (Vol. 64 No. 1, 2021.), pod nazivom Uvođenje povijesti umjetnosti u općegimnazijsko obrazovanje — doprinosi Grge Gamulina i Milana Preloga Josipa Alviž, Jasmina Nestić

Suradnice na projektu, doc. dr. sc. Josipa Alviž i doc. dr. sc. Jasmina Nestić objavile su članak u časopisu Peristil : zbornik radova za povijest umjetnosti (Vol. 64 No. 1, 2021.), pod nazivom Uvođenje povijesti umjetnosti u općegimnazijsko obrazovanje — doprinosi Grge Gamulina i Milana Preloga, https://doi.org/10.17685/Peristil.64.9


Objavljen članak u časopisu Život umjetnosti – časopis za modernu i suvremenu umjetnost  – Željka Miklošević

Suradnica na projektu, doc. dr.sc. Željka Miklošević objavila je znanstveni rad pod naslovom Muzejska medijacija umjetnosti u ,,bijeloj kocki” u časopisu Život umjetnosti, 108 (2021), 44-55, rad je dostupan na poveznici: https://hrcak.srce.hr/en/clanak/392470


Objavljen članak u časopisu Croatian Journal of Education: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje (Vol. 23. No. Sp.Ed.2., 2021.), pod nazivom Visual Arts Subject in High School Education in Croatia in the Context of Educational Changes and Reforms from the Mid-20th Century to the Present Day – Jasmina Nestić

Suradnica na projektu doc. dr. sc. Jasmina Nestić objavila je članak u časopisu Croatian Journal of Education: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje (Vol. 23. No. Sp.Ed.2., 2021.), pod nazivom Visual Arts Subject in High School Education in Croatia in the Context of Educational Changes and Reforms from the Mid-20th Century to the Present Day, https://doi.org/10.15516/cje.v23i0.4353.


Objavljen članak u časopisu Muzeológia a kultúrne dedičstvo – Željka Miklošević

Suradnica na projektu, doc. dr.sc. Željka Miklošević objavila je znanstveni rad pod naslovom Fostering inclusion in art museums through mobile digital content u časopisu Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 9 (2021), 4; 5-19;  doi:10.46284/mkd.2021.9.4.1; rad je dostupan na poveznici: https://www.muzeologia.sk/index_htm_files/mkd_4_21_miklosevic.pdf


Objavljen članak u časopisu Peristil, sv. 64, 2021., str. 39-48, Insignia of Honour on Three 19th-Century Portraits of Croatian Bans / Znamenja i simboli časti na primjeru tri banska portreta iz 19. stoljeća – Marina Bregovac Pisk i Matea Brstilo Rešetar

Suradnice na projektu dr. sc. Marina Bregovac Pisk i Matea Brstilo Rešetar, prof., objavile su članak Insignia of Honour on Three 19th-Century Portraits of Croatian Bans / Znamenja i simboli časti na primjeru tri banska portreta iz 19. stoljeća u časopisu Peristil Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske, Zagreb, br. 64., 2021., glavni urednik Zvonko Maković.

Članak je dostupan na https://hrcak.srce.hr/file/397898


Objavljen zbornik Forging architectural tradition: national narratives, monument preservation and architectural work in the nineteenth century, Berghahn, New York, Oxford, 2021. – urednik prof. dr. sc. Dragan Damjanović

Prof. dr. sc. Dragan Damjanović je s dr. sc. Aleksanderom Łupienkom s Instituta za povijest Poljske akademije znanosti u Varšavi uredio knjigu “Forging architectural tradition: national narratives, monument preservation and architectural work in the nineteenth century” koja je upravo objavljena u izdanju Berghahna, izdavača sa sjedištem u New Yorku
i Oxfordu specijaliziranoga za znanstvene knjige s polja društvenih i humanističkih znanosti. Knjiga predstavlja zbornik radova o raznim segmentima europske baštine, njezina očuvanja i percepcije u 19. i 20. stoljeću. U navedenom zborniku prof. dr. sc. Dragan Damjanović objavio je dva teksta: Vernacular versus Historical: National Style(s) in the
Architecture of Austro-Hungarian Croatia te For the Glory of Nation: Architectural Heritage in Nineteenth-Century Europe.

Više o sadržaju knjige možete vidjeti na sljedećim poveznicama:
https://www.academia.edu/73729303/Forging_Architectural_Tradition_National_Narratives_Monument_Preservation_and_Architectural_Work_in_the_Nineteenth_Century_New_York_Oxford_Berghahn_2022
https://www.berghahnbooks.com/title/DamjanovicForging


Objavljen članak u zborniku Art and Politics in the Modern Period, Zagreb, 2019., pod nazivom State Authorities and the Heritage of Noble Families of Eastern Croatia – doc. dr. sc. Jasminka Najcer Sabljak,  Silvija Lučevnjak

Suradnice na projektu doc. dr. sc. Jasminka Najcer Sabljak i Silvija Lučevnjak objavile su članak u zborniku skupa:  Art and Politics in the Modern Period, Zagreb, 2019., pod nazivom State Authorities and the Heritage of Noble Families of Eastern Croatia, 221-229. (ISBN 978-953-175-643-3); https://www.bib.irb.hr/1050292


Objavljen članak u zborniku međunarodnog znanstvenog skupa Vino i vinogradarstvo u povijesti Slavonije, Srijema  i Baranje, održanoga u Slavonskom Brodu i Erdutu 20.-22. rujna 2017. – Jasminka Najcer Sabljak, Silvija Lučevnjak

                                                               

Suradnice na projektu doc. dr. sc. Jasminka Najcer Sabljak i Silvija Lučevnjak objavile su članak Od stola do dvora – crtice iz povijesti vinogradarstva i vinarstva u kontekstu baštine plemićkih obitelji istočne Hrvatske u Zborniku radova znanstvenog skupa Vino i vinogradarstvo u povijesti Slavonije, Srijema  i Baranje s međunarodnim sudjelovanjem, održanog u Slavonskom Brodu i Erdutu 20.-22. rujna 2017., Hrvatski institut za povijest Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Erdutski vinogradi d. o. o, Slavonski Brod, Erdut, 2020. , 317-341. (ISBN 978-953-7964-85-6); https://www.bib.irb.hr/1106824


 

Katalog izložbe: Umjetnost slavonskog plemstva – vrhunska djela europske baštine, Galerija Klovićevi dvori, 22.4.2021. – 18.7.2021. –  Jasminka Najcer Sabljak, Silvija Lučevnjak

Suradnice projekta dr. sc. Jasminka Najcer Sabljak i Silvija Lučevnjak autorice su izložbe i urednice  kataloga „Umjetnost slavonskog plemstva – vrhunska djela europske baštine“ (ISBN 978-953-271-135-6). Autori tekstova u katalogu su: dr. sc. Jasminka Najcer Sabljak i Silvija Lučevnjak, “Umjetničke zbirke slavonskih plemićkih obitelji” (https://www.bib.irb.hr/1135274); voditelj projekta  dr. sc. Dragan Damjanović, “Plemstvo istočne Hrvatske i arhitektura” (https://www.bib.irb.hr/1122973); dr. sc. Daniel Zec, “Skulptura u umjetničkim zbirkama plemićkih obitelji” (https://www.bib.irb.hr/1124632; dostupno na: https://www.academia.edu/47756602/Skulptura_u_umjetni%C4%8Dkim_zbirkama_plemi%C4%87kih_obitelji_Sculpture_in_the_Art_Collections_of_Noble_Families_).


Objavljen članak u časopisu RIHA The Habsburgs and Public Monuments in 19th-Century Croatia – Dragan Damjanović

Dr. sc. Dragan Damjanović objavio je članak The Habsburgs and Public Monuments in 19th-Century Croatia u međunarodnom časopisu RIHA Journal (0266 (2021), 0266, 26 doi:10.11588/riha.2021. 1 . 818 9 7)

Članak je izašao unutar specijalnog izdanja RIHA Journala “Vienna as a Sculptural Centre in the Long 19th Century. Current Research on Sculpture in Central Europe” koje su uredile Ingeborg Schemper-Sparholz i Caroline Mang

Cjeloviti tekst članka dostupan na:
https://www.academia.edu/50889956/The_Habsburgs_and_Public_Monuments_in_19th_Century_Croatia_RIHA_Journal_0266_10_July_2021
https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/rihajournal/article/view/81897


Objavljen članak u zborniku Materijalnost umjetničkog djela. Zbornik radova znanstvenog skupa “Dani Cvita Fiskovića” održanog 2018. godine pod nazivom Značenje materijala u opusu Branka Ružića – Patricia Počanić

Suradnica na projektu, asist. Patricia Počanić objavila je članak u zborniku Materijalnost umjetničkog djela. Zbornik radova znanstvenog skupa “Dani Cvita Fiskovića” održanog 2018. godine (Zagreb, FF Press, 2021., str. 167–180., urednik Predrag Marković) pod nazivom Značenje materijala u opusu Branka Ružića.

https://openbooks.ffzg.unizg.hr/index.php/FFpress/catalog/view/118/193/8811


Objavljen članak u zborniku Max Slevogts Netzwerke. Kunst-, Kultur- und Intellektuellengeschichte des späten Kaiserreichs und der Weimarer Republik – Dragan Damjanović

Dr. sc. Dragan Damjanović objavio je članak Works of Max Slevogt in the Tilla Durieux Collection in Zagreb u zborniku Max Slevogts Netzwerke. Kunst-, Kultur- und Intellektuellengeschichte des späten Kaiserreichs und der Weimarer Republik (Berlin, Boston: De Gruyter, 2021. str. 69-88, urednik Gregor Wedekind)

Više o knjizi: https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110760743/html


Objavljen članak u zborniku Architects and Their Societies. Cultural Study on the Habsburg-Slavic Area (1861-1938) – Dragan Damjanović

Dr. sc. Dragan Damjanović objavio je članak Gothic Revival at the Borders of Catholic Christianity: State Politics, Patrons and Architects in 19th Century Croatian Architecture u zborniku Architects and Their Societies. Cultural Study on the Habsburg-Slavic Area (1861-1938), otisnut u Varšavi (Warszawa: University of Warsaw, 2021., urednici Maciej Fałski i Anna Kobylińska)

Više o knjizi: https://www.wuw.pl/product-eng-14870-Architects-and-their-Societies-Cultural-Study-on-the-Habsburg-Slavic-Area-1861-1938-EBOOK.html


Objavljen članak u zborniku Kulturni identitet Vukovara. Prilozi za istraživanje baštine i baštinika – Dragan Damjanović

Dr. sc. Dragan Damjanović objavio je članak Zgrada koncerna Bata u Vukovaru-rani primjer arhitektonskog modernizma u zborniku Kulturni identitet Vukovara. Prilozi za istraživanje baštine i baštinika koji je izašao u izdanju Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar i Državnog arhiva u Vukovaru.

Cjeloviti tekst članka pogledati na: https://www.academia.edu/46641325/Zgrada_koncerna_Bata_u_Vukovaru_rani_primjer_arhitektonskog_modernizma_The_Building_of_the_Bata_Concern_in_Vukovar_an_Early_Example_of_Architectural_Modernism_in_Kulturni_identitet_Vukovara_Prilozi_za_istra%C5%BEivanje_ba%C5%A1tine_i_ba%C5%A1tinika_Zagreb_Vukovar_2021_pages_125_148


Objavljena knjiga: Veliki zagrebački potresi – Dragan Damjanović

Voditelj projekta dr. sc. Dragan Damjanović objavio je monografiju o potresima koji su pogodili grad Zagreb 1880. i 2020.  te o obnovama grada koje su uslijedile nakon tih prirodnih katastrofa.

Podaci o publikaciji:
Dragan Damjanović, Veliki zagrebački potresi, Zagreb: Matica hrvatska, 2021.

Više o knjizi u:
https://www.matica.hr/knjige/veliki-zagrebacki-potresi-1341/
https://www.academia.edu/45645005/Veliki_zagreba%C4%8Dki_potresi_Great_Zagreb_Earthquakes_Matica_hrvatska_Zagreb_2021


 Objavljena knjiga: Saborni hram Preobraženja Gospodnjeg i baština Srpske pravoslavne crkvene općine u Zagrebu – Dragan Damjanović


Voditelj projekta dr. sc. Dragan Damjanović objavio je monografiju o pravoslavnoj crkvi u Zagrebu i materijalnoj baštini Srpske pravoslavne crkvene općine.

Podaci o publikaciji:
Dragan Damjanović, Saborni hram Preobraženja Gospodnjeg i baština Srpske pravoslavne crkvene općine u Zagrebu, Zagreb: , Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj, Eparhija zagrebačko-ljubljanska, Crkvena opština Zagreb, 2020. 

Više o knjizi u:
https://www.academia.edu/44947440/Saborni_hram_Preobra%C5%BEenja_Gospodnjeg_i_ba%C5%A1tina_Srpske_pravoslavne_crkvene_op%C4%87ine_u_Zagrebu_The_Cathedral_of_the_Transfiguration_of_Our_Lord_and_the_Heritage_of_the_Serbian_Orthodox_Community_in_Zagreb_Eparhija_Zagreba%C4%8Dko_ljubljanska_Zagreb_2020

https://www.academia.edu/44970247/%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D1%9A%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%9A%D0%B5%D0%B3_%D0%B8_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D1%83_%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83_The_Cathedral_of_the_Transfiguration_of_Our_Lord_and_the_Heritage_of_the_Serbian_Orthodox_Community_in_Zagreb_Eparhija_Zagreba%C4%8Dko_ljubljanska_Zagreb_2020


Objavljen članak u zborniku Vladan Desnica i grad Zagreb 1924. – 1930. i 1945. – 1967. : znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Desničini susreti 2019. pod nazivom Venturijeva knjiga Od Giotta do Chagalla u prijevodu Vladana Desnice u kontekstu povijesno-umjetničkih sinteza – Frano Dulibić, Patricia Počanić

Suradnici na projektu, prof. dr. sc. Frano Dulibić i asist. Patricia Počanić objavili su članak u zborniku Vladan Desnica i grad Zagreb 1924. – 1930. i 1945. – 1967. : znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Desničini susreti 2019. (Zagreb, FF Press, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Centar za komparativnohistorijske i interkulturalne studije, 2020. str. 287–300, urednik Drago Roksandić) pod nazivom Venturijeva knjiga Od Giotta do Chagalla u prijevodu Vladana Desnice u kontekstu povijesno-umjetničkih sinteza.


Objavljen članak u časopisu Peristil (vol. 62, br. 1, 2019.) pod nazivom Narudžbe i otkupi umjetničkih djela za interijere javnih institucija u Hrvatskoj 1950-ih i 1960-ih – Patricia Počanić

Suradnica na projektu asist. Patricia Počanić objavila je članak u časopisu Peristil (vol. 62, br. 1, 2019., str. 179–201) pod nazivom Narudžbe i otkupi umjetničkih djela za interijere javnih institucija u Hrvatskoj 1950-ih i 1960-ih.

https://hrcak.srce.hr/clanak/347714


Objavljen članak u zborniku The Interiors of Art Nouveau Period: Analyse, Restore, Make Accessible: Furnishing the Temple of Croatian History and Science: Art Nouveau Interiors of the Croatian National and University Library and the State Archives Building – Dragan Damjanović

Voditelj projekta dr. sc. Dragan Damjanović objavio je tekst o opremi stare zgrade Nacionalne i sveučilišne knjižnice u sklopu zbornika o secesijskim interijerima izdanom u Bruxellesu.

Podaci o publikaciji:
Dragan Damjanović, Furnishing the Temple of Croatian History and Science: Art Nouveau Interiors of the Croatian National and University Library and the State Archives Building // The Interiors of Art Nouveau Period: Analyse, Restore, Make Accessible / Giuliani, Erica (ur.). Bruxelles: Réseau Art Nouveau Network, 2020. str. 166-175

Pun tekst članka je dostupan OVDJE.
https://artnouveau-net.eu/wp-content/uploads/2020/<wbr></wbr>07/ANI_14DDamjanovic.pdf


Objavljen članak u časopisu Prostor: Organizacija obnove Zagreba nakon potresa 9. 11. 1880. godine – Dragan Damjanović 

Voditelj projekta dr. sc. Dragan Damjanović objavio je članak koji govori o načinu na koji je organizirana sanacija grada Zagreba nakon potresa 1880.

Podaci o publikaciji:
Dragan Damjanović, Organizacija obnove Zagreba nakon potresa 9. 11. 1880. godine // Prostor : znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam, 28 (2020), 2 (60); 268-283 doi:10.31522/p.28.2(60).5

Članak je dostupan OVDJE.


Objavljen članak u časopisu Prostor: Arhitektonski biro Ludwig & Hülssner i Hrvatska. Od monumentalne neorenesanse do tipskih projekata u suton historicizma – Dragan Damjanović 

Voditelj projekta dr. sc. Dragan Damjanović objavio je članak koji govori o radu arhitektonskog biroa Ludwig & Hülssner na izgradnji školskih i bolničkih zgrada u Hrvatskoj 1890-ih godina.

Podaci o publikaciji:
Dragan Damjanović, Arhitektonski biro Ludwig & Hülssner i Hrvatska. Od monumentalne neorenesanse do tipskih projekata u suton historicizma // Prostor : znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam, 28 (2020), 1 [59]; 20-39 doi:10.31522/p.28.1(59).2

Članak je dostupan OVDJE.


Objavljen članak u časopisu Peristil (br. 62, 2019.) pod nazivom Izložba Sto listova jugoslovenske moderne grafike Komisije za kulturne veze sa inostranstvom i njezina uloga u razvijanju kulturnih veza Jugoslavije s inozemstvom u prvoj polovini 1950-ih – Lovorka Magaš Bilandžić

Suradnica na projektu izv. prof. dr. sc. Lovorka Magaš Bilandžić objavila je članak u časopisu Peristil: zbornik radova za povijest umjetnosti (br. 62, 2019., str. 139–157) pod nazivom Izložba Sto listova jugoslovenske moderne grafike Komisije za kulturne veze sa inostranstvom i njezina uloga u razvijanju kulturnih veza Jugoslavije s inozemstvom u prvoj polovini 1950-ih.

Članak je dostupan na: https://doi.org/10.17685/Peristil.62.9


Objavljen članak u zborniku Art and Politics in the Modern Period, Zagreb, 2019.: Collecting Paintings, Prints and Sculptures in a National Museum from the 19th to the 20th Century  –  Marina Bregovac Pisk

Dr. sc. Marina Bregovac Pisk objavila je članak Collecting
Paintings, Prints and Sculptures in a National Museum from the 19th to the
20th Century u zborniku Art and Politics in the Modern Period koji je
izašao u izdanju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.


Objavljen članak u Analima Galerije Antuna Augustinčića, god. XXXVIII-XXXIX (2018.-2019.), br. 38-39, str. 225-244, Klanjec, 2019. pod naslovom Vladarska poprsja u Zbirci skulptura Hrvatskog povijesnog muzeja Marina Bregovac Pisk

Suradnica na projektu dr. sc. Marina Bregovac Pisk objavila je članak „Vladarska poprsja u Zbirci skulptura Hrvatskog povijesnog muzeja“ u Analima GAA br. 38-39  koji sadržava tekstove sa simpozija Skulptura u muzeju (Klanjec, 24. – 26. listopada 2018.) u organizaciji Muzeja Hrvatskoj zagorja, Galerija Antuna Augustinčića, Klanjec, urednik Božidar Pejković.

Dostupno na http://www.gaa.mhz.hr/storage/upload/calendar_activities/anali_38%E2%80%9339_-_za_web_131024.pdf


Objavljen članak u zborniku Art and Politics in the Modern Period, Zagreb, 2019.: Ideologies, Cartoons and Comic Strips During World War II in Croatia  –  Frano Dulibić


Dr. sc. Frano Dulibić objavio je članak Ideologies, Cartoons and Comic
Strips During World War II in Croatia u zborniku Art and Politics in the
Modern Period koji je izašao u izdanju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.


Objavljen članak u zborniku Art and Politics in the Modern Period, Zagreb, 2019.: Transformations of the Rondo Square in Mostar in the First Half of the 20th Century –  Sanja Zadro

Dr. sc. Sanja Zadro objavila je članak Transformations of the Rondo Square
in Mostar in the First Half of the 20th Century u zborniku Art and
Politics in the Modern Period koji je izašao u izdanju Filozofskog
fakulteta u Zagrebu.


Objavljen članak u zborniku Art and Politics in the Modern Period, Zagreb, 2019.: Austro-Hungarian Dualism and Croatian 19th-century Architecture – Dragan Damjanović

Dr. sc. Dragan Damjanović objavio je članak Austro-Hungarian Dualism and
Croatian 19th-century Architecture Politics and Design u zborniku Art and
Politics in the Modern Period koji je izašao u izdanju Filozofskog
fakulteta u Zagrebu


Objavljen članak u Zborniku Matice srpske za likovne umetnosti, Novi Sad, 2019.: Pitanja transfera i provenijencije umjetnina na primjeru zbirki obitelji Eltz i Odescalchi –  Jasminka Najcer Sabljak i Silvija Lučevnjak 

Dr. sc. Jasminka Najcer Sabljak i Silvija Lučevnjak
objavile su članak pod naslovom Pitanja transfera i provenijencije umjetnina na primjeru zbirki obitelji Eltz i Odescalchi u 47. broju
Zbornika Matice srpske za likovne umetnosti u Novom Sadu iz 2019. godine.


Objavljen članak u časopisu Urban Design International: Byzantine Revival as National Style in Croatian Architecture 1910 – 1945– Dragan Damjanović

Voditelj projekta dr. sc. Dragan Damjanović objavio je članak o pokušaju pretvaranja neobizantskog stila u nacionalni stil hrvatske arhitekture u čemu su ključnu ulogu igrale gradske vlasti Zagreba početkom 20. stoljeća. Tekst predstavlja rezultat iz dijela projekta koji se odnosi na povijest javne arhitekture u Hrvatskoj u 19. i početkom 20. stoljeća.

Podaci o publikaciji:  Dragan Damjanović, Byzantine Revival as National Style in Croatian Architecture 1910 – 1945, Urban Design International, 24 (2019)

Članak je dostupan OVDJE.


Objavljen članak u časopisu ProstorProjektiranje palače Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu 1875. – 1877. i renesansa renesanse u hrvatskoj arhitekturiDragan Damjanović

Voditelj projekta dr. sc. Dragan Damjanović objavio je članak o palači Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. Tekst predstavlja rezultat iz dijela projekta koji se odnosi na povijest javne arhitekture u Hrvatskoj u 19. stoljeću. Govori o složenim odnosima između biskupa Josipa Jurja Strossmayera i tadašnje hrvatske Zemaljske vlade i vlasti Grada Zagreba te kako su se oni odrazili na proces projektiranja te u konačnici arhitektonsko rješenje palače HAZU.

Podaci o publikaciji: Dragan Damjanović, Projektiranje palače Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu 1875. – 1877. i renesansa renesanse u hrvatskoj arhitekturi, Prostor : znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam. 27 (2019) , 1 [57]; 14-35.

Cjeloviti članak dostupan je ovdje.
 

Tekst u katalogu izložbe: Dan vredan veka 1. XII 1918. / The Day Worth a Century 1 XII 1918,  Muzej Jugoslavije, Palata Srbija, Beograd – Sandi Bulimbašić

U organizaciji Muzeja Jugoslavije, u Palati Srbija u Beogradu otvorena je izložba Dan vredan veka 1. XII 1918. / The Day Worth a Century 1 XII 1918 uz koju je publiciran i istoimeni katalog izložbe. U katalogu izložbe objavljen je tekst suradnice na projektu dr. sc. Sandi Bulimbašić pod nazivom Društvo hrvatskih umjetnika „Medulić“ – vizionari vremena / Medulić, the Association of Croatian Artists -Visionaries of Their Time. Izložba je otvorena od 1. prosinca 2018. do 28. travnja 2019.

Podaci o publikaciji: Sandi Bulimbašić, Društvo hrvatskih umjetnika „Medulić“ – vizionari vremena / Medulić, the Association of Croatian Artists -Visionaries of Their Time, u: Dan vredan veka 1. XII 1918. / The Day Worth a Century 1 XII 1918, (ur. Radovan Cukić, Veselinka Kastratović Ristić, Marija Vasiljević), Muzej Jugoslavije, Beograd, 2018., 49-64.

Poveznica na: tekst dr.  sc. Sandi Bulimbašić

Poveznica na izložbu: https://www.muzej-jugoslavije.org/exhibition/dan-vredan-veka-1-decembar-1918/


Katalog izložbe: Andrija Maurović: Između političkih ideologija i pornografije (studijska izložba)/Andrija Maurović: Bettween political ideologies and pornography (case study exibition)– Frano Dulibić

Suradnik na projektu dr. sc. Frano Dulibić autor je izložbe i kataloga izložbe Andrija Maurović: Između političkih ideologija i pornografije (studijska izložba)/Andrija Maurović: Bettween political ideologies and pornography (case study exibition)  postavljene u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu (28. studeni 2018. – 24. veljače 2019.).

Podaci o publikaciji: Frano Dulibić, Andrija Maurović: Između političkih ideologija i pornografije (studijska izložba)/Andrija Maurović: Bettween political ideologies and pornography (case study exibition), Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb, 2018., ISBN: 978-953-8146-50-3.

Poveznica na izložbu: Muzej suvremene umjetnosti, Zagrebu/ The Museum of Contemporary Art, Zagreb.


Objavljen članak u zborniku Zagreb 1924. – 1930. i 1945. – 1967. : društvo, kultura, svakodnevica : znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Desničini susreti 2018. pod nazivom Kulturna politika i umjetnička djela za interijere javnih institucija u Zagrebu 1950-ih i 1960-ih godina – Patricia Počanić

Suradnici na projektu, asist. Patricia Počanić objavila je članak u zborniku Zagreb 1924. – 1930. i 1945. – 1967. : društvo, kultura, svakodnevica : znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Desničini susreti 2018. (Zagreb, FF Press, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Centar za komparativnohistorijske i interkulturalne studije, 2019. str. 209–233, urednik Drago Roksandić) pod nazivom Kulturna politika i umjetnička djela za interijere javnih institucija u Zagrebu 1950-ih i 1960-ih godina.

http://ckhis.ffzg.unizg.hr/files/file/pdf/biblioteka/desnicini-susreti/DS-17-Zbornik-DS-2018.pdf